Інформація

Основні напрямки діяльності:

ДНЗ працює за гуманітарним напрямком роботи через реалізацію завдань:

-Спрямування роботи педагогічного колективу на патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку.

- Поглиблення та систематизація знань педагогів щодо змісту Базового компонента з освітньої лінії "Мовлення дитини".

- Впровадження педагогічних ідей В.Сухомлинського та інноваційних технологій для формування потенціалу особистості дошкільника і готовності до шкільного життя.

Організаційна структура закладу.

У дошкільному навчальному закладі функціонує 6 груп, з яких 1 – група раннього віку, 5 – дошкільних груп, в них виховується 150 дітей.

У ДНЗ наявна музично-спортивна зала, кабінет вчителя-логопеда, старшої медичної сестри.

Функціонують гуртки:

  • Хореографічного напрямку: "Феєрія танцю"; "Цікаві шашки".

ДНЗ працює над науково-методичною темою: «Формування духовно-ціннісних орієнтирів дитини, як засіб соціалізації дошкільника».

Навчальний процес забезпечує – 16 педагогів, з них мають вищу категорію – 3, першу – 1, другу – 1.

Обслуговуючий персонал – 16 працівників.

Освітні показники діяльності

Педагогічний колектив ДНЗ спрямовує свою діяльність на забезпечення виконання навчальних програм та забезпечення навчально-виховного процесу та створення умов для безпечної життєдіяльності дітей.

ДНЗ постійно бере участь в методичних та районних заходах, конкурсах.

Матеріальна база ДНЗ поповнюється та поновлюється за рахунок коштів Сарненської міської ради та благодійних батьківських коштів.